Родовід банк

«Родовід Банк» має статус санаційного банку.

Банк був створений 17.07.1990 як Акціонерний комерційний банк “Персональний комп’ютер (Перкомбанк). 29.09.2004 назву було змінено на Відкрите акціонерне товариство «РОДОВІД БАНК».

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 13.03.2009 №138, в Банку з 16.03.2009 введена тимчасова адміністрація.

Постановою Правління Національного банку України №313/БТ від 15.09.2011 в АТ «РОДОВІД БАНК» припинено тимчасову адміністрацію з 16.09.2011 та відновлені повноваження Загальних зборів, Наглядової ради та Правління Банку.

Протягом 2009-2011 банк було докапіталізовано державою на суму 12,35 млрд. грн.

Національним банком України 04.05.2012 було погоджено нову редакцію статуту АТ «РОДОВІД БАНК» для роботи Банку в статусі санаційного банку. Державна реєстрація нової редакції статуту проведена 16.05.2012.

Комісією Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків прийнято рішення від 15.06.2012 № 431 про надання Публічному акціонерному товариству «РОДОВІД БАНК» ліцензії санаційного банку та про внесення відомостей про санаційний банк до Державного реєстру банків.

99% акцій банку належить державі в особі Міністерства фінансів України.

Станом на 01.07.2015 банк має 8,52 млрд. грн. активів та посідає 20-е місце у банківській системі за розміром активів.

Наразі Міністерство фінансів разом з керівництвом державних банків, представниками Національного банку та міжнародних фінансових організацій розробляє стратегію розвитку державних банків.

Голова правління "Родовід Банк" - Райтбург Юрiй Григорович. Члени правління: Микитченко Наталiя Володимирiвна, Перший заступник Голови Правлiння з фiнансово-економiчних питань; Ушакова Любов Iванiвна, Заступник Голови Правлiння;Торкай Лариса Михайлiвна, Заступник Голови Правлiння з юридичних питань;l Хардикайнен Олег Володимирович, Начальник управління безпеки банку та фінансового моніторингу.

Головою Наглядової ради є Шевальов Артем Валентинович, заступник Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції. Склад Наглядової ради: Дуда Володимир Петрович, перший заступник Голови Державної казначейської служби України Маркарова Оксана Сергіївна, Заступник Мiнiстра фiнансiв України - керiвник апарату; Матузка Ярослав Васильович, директор Юридичного департаменту Мiнiстерства фiнансiв України; Свистун Андрій Олександрович, начальник вiддiлу з питань участi держави у капiталiзацiї банкiв Департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв України; Страшний Андрій Іванович, заступник директора Департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв України; Ящук Валентина Віталіївна, Перший заступник директора Департаменту фахової експертизи, начальник Управлiння економiки та фiнансiв Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України.


Веб-сайт банку www.rodovidbank.com.

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити